הפריה חוץ-גופית

לפרטים נוספים על שירותי ארגון משפחה חדשה צרו קשר באמצעות טופס יצירת קשר ובטלפון:03-5660504

הפריה חוץ גופית היא – הפריית ביצית של אשה בזרע מחוץ לגוף אשה;
נשים העוברות טיפולי הפריה, בין עם הן נשואות ובין אם רווקות זכאיות להקלות וזכויות  מסוימות הקבועות בחוק.

נטילת ביצית והטיפול בהפריה :

ההפריה  מתבצעת אך ורק בבית חולים או מרפאה במחלקה מוכרת בלבד
נטילת ביצית תיעשה רק למטרה של הפריה חוץ-גופית והשתלתה לאחר הפרייתה.
נטילת ביצית תיעשה רק מאישה שהתייקמו בה כל אלה:
(1)   היא נמצאת בטיפול רפואי עקב ליקויי פוריות;
(2)   רופא אחראי קבע כי יש בנטילת הביצית משום קידום הטיפול בה.

השתלת ביצית בהתאם למעמדה האישי של המושתלת:

אשה נשואה  מתבצעת ההשתלה על פי הסכמתה ובתנאי שהיא נמצאת בטיפול רפואי ונמצא על ידי רופאיה כי יש צורך בהשתלה ובתנאי שהביצית היא שלה או של תורמת, וההפריה בוצעה כדין.

רווקה, לא תושתל בה ביצית מופרית אלא אם כן הביצית היא שלה ואלא אם כן התקבלה חות דעת מעובד סוציאלי התומכת בבקשת האשה;  חוות הדעת תיערך לפי הנחיות משרד הבריאות.

התאלמנה  בעלת הביצית המופרית טרם השתלתה, לא תושתל בה הביצית המופרית אלא אם כן עברה שנה לפחות ממועד נטילת הביצית והפרייתה והתקבלה חות דעת מעובד סוציאלי .

גרושה שהביצית שלה או התורמת, הופרתה בזרעו של בעלה טרם גירושיה תושתל בה הביצית רק לאחר קבלת הסכמת בעלה לשעבר.

הקפאת ביצית וביצית מופרית:

(א)  ביצית, לרבות ביצית מופרית, תוקפא לתקופה שלא תעלה על חמש שנים.
(ב)  משנתקבלה בקשה בכתב להארכת תקופה ההקפאה, חתומה ביד האשה שמגופה ניטלה ובעלה, ומאושרת בחתימתו של הרופא האחראי, רשאי בית החולים להאריך את תקופת ההקפאה בחמש שנים נוספות.

איסור השתלה:

לא תושתל ביצית מופרית באשה שלא תהיה אם הילוד אלא בפונדקאית ראה פרק פונדקאות.
לא תושתל ביצית מופרית באשה הנמצאת בקרבת משפחה לתורמת הביצית.
ביצית שניטלה מאישה לתרומה תושתל באשה אחרת אם ניתנה הסכמת התורמת לתרומה.
לא תושתל באשה ביצית שניטלה מתורמת אלא אם כן הופרתה בזרע בעלה של האישה.

הסכמה בכתב :

כל פעולה הכרוכה בהפריה חוץ גופית של אישה נשואה תיעשה רק לאחר קבלת הסכמתו של בעלה.
תינתן בכתב ובנוכחות רופא ובלבד שהסכמת בני זוג נשואים תינתן על גבי מסמך אחד.

איסור מסירת מידע :

מחלקה מוכרת המבצעת פעולות הפריה חוץ-גופית לא תמסור מידע הנוגע לזהות תורם זרע או תורמת ביצית.

זכות להיעדר מהעבודה :

בתקופה שהאישה עוברת טיפול הפריה חוץ-גופית, אם אישר הרופא המטפל בכתב כי הטיפול מחייב זאת ובמידה שאישר, ובלבד שהודיעה ע כך למעבידה מראש; דין היעדרות לפי פסקה זו כדין היעדרות מפאת מחלה.

תקופת היעדרות של העובדת :

תקופת היעדרות של עובדת בכל “סדרה טיפולית” = סדרה של טיפולים בהפריה חוץ גופית, בין באשפוז ובין בטיפול אמבולטורי לרבות ימי המנוחה הכרוכים בסדרה כאמור.

לא תעלה על המפורט להלן, ובלבד שלא יהיו יותר מארבע סדרות טיפוליות בשנה:
במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה של חמישה ימים – שישה עשר ימים;
במקום עבודה שבו נהוג שבוע עבודה של שישה ימים – עשרים ימים.

תקופת היעדרות של עובד :

תקופת היעדרות של עובד, לא תעלה על שנים עשר ימים בשנה.

כיסוי קופת חולים :

בדיקות לברור עקרות האישה לרבות בדיקות לצורך הפריה מלאכותית.

קופות החולים מגדירות את שלבי הטיפול לצורכי כיסוי העלויות כדלקמן :
שלב א’ : של הפריה חוץ גופית מתן הורמונים וביצוע בדיקות
שלב ב’:  דיקור, שאיבת ביציות והפריית הביצית, כולל מיקרומניפולציה מעקב.
שלב ג’: החזרה לרחם של ביציות מופרות (עוברים) שנשמרו אם נחוצה, והחזרת הביציות המופרות לרחם.

השתתפות עצמית: סכום מינימום שעל חבר/ת הקופה לשלם תמורת נסיון הפריה נחשב כזה אם בוצעו בו שלב א’ ו-ב’ או ג’. בהקפאה, אם נכשל שלב ב’.
שירות, טיפול, תרופה וכו’, גם אם אלה מסובסדים על ידי התחייבות: “טופס 17”, שאותו על המטופלים לקבל מרופא/ה הקופה .

החזר: הכסף שאותו מחזירה הקופה בעבור טיפולים ששולמו על מנת לקבל טיפול במרכז פריון בבית חולים ציבורי או פרטי יש להציג קבלות על כל הסכומים ששולמו.

בית חולים שבהסכם: בית חולים פרטי שעימו יש לקופת החולים הסכם לביצוע ההפריה

ביטוח משלים: לכל אחת מקופות החולים יש כיום תכנית משלימה לשירותים שניתנים מעבר למה שקופות החולים מחויבות לתת על פי חוק ביטוח בריאות ממלכת.

מי זכאי/ת לטיפולי פריון: זוג נשוי או משפחה חד הורית אשר נמצאו זכאים לקבלת טיפולי פריון, על ידי גורם מקצועי המוסמך לכך מטעם קופת החולים,.

תנאי הזכאות לטיפולי הפריה חוץ גופית:

חברי/ות הקופה זכאים/ות לבין ארבעה לשישה נסיונות הפריה בשנה עד להבאת שני ילדים, ועל פי המלצת משרד הבריאות.
גיל האשה מוגבל עד 45 לגבי הפריה מהביציות של עצמה, ועד גיל 51 לגבי תרומת ביצית.
בעלי/ות הביטוח המשלים של הקופה זכאים/ות לטיפולי הפריה וזכויות נוספות למבוטחים/ות בביטוח המשלים:
הפריה חוץ גופית בבתי חולים פרטיים :
בעלי/ות הביטוח המשלים זכאים/ות לטיפולי הפריה חוץ גופית בבתי חולים פרטיים שיש להם הסכם עם הקופה.
בעלי/ות הביטוח המשלים זכאים/ות להשתתפות של 50% מעלות  הטיפולים להבאת ילד שלישי ואילך.

לפרטים נוספים על שירותי ארגון משפחה חדשה צרו קשר באמצעות טופס יצירת קשר ובטלפון:03-5660504

פורסם בקטגוריות: הורות - מידע ומאמרים, מאמריםתגיות: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , השאר תגובה

פרסם תגובה

שדות חובה מסומנים ב *

*
*

מותר להעזר בסימני HTML הבאים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

מרקטיזם - פרסום בגוגל / פרסום באאוטבריין