פקודת הנזיקין – ידועים בציבור

הצעת חוק לתיקון פקודת הנזיקין [נוסח חדש] (מס’ 9) תשס”א
תיקון סעיף 2
בפקודת הנזיקין [נוסח חדש] בסעיף 2, לאחר הגדרת “הורים” יבוא : “בן זוג” – לרבות הידוע/ה בציבור של אדם.

דברי הסבר:

הצעת חוק זו יזומה על-ידי ארגון “משפחה חדשה” – הארגון לזכויות המשפחה, הפועל לקדם הענקת זכויות שוות למשפחות מכל הסוגים.

הצעת חוק זו באה לתקן את פקודת הנזיקין [נוסח חדש] (להלן: “פקודת הנזיקין”) על-ידי הוספת הגדרה למונח “בן-זוג”. סעיפים רבים בפקודת הנזיקין מעניקים זכויות ל”בן-זוג” ומטילים חבויות על “בן-זוג”, אולם הפקודה לא מגדירה כלל מונח זה.
ההגדרה המוצעת כוללת במונח “בן-זוג” אף את הידוע/ה בציבור, ובכך מתאימה את הוראות פקודת הנזיקין למציאות העת הזו ולרוח זמננו.

במציאות החברתית של ימינו מוסד ה”ידוע/ה בציבור” הנו תופעה קיימת, שאיננה שולית כלל, והיא הולכת ומתרחבת. חוקים רבים תוקנו בהתאם למציאות זו, ובכך העניקו ל”ידועים בציבור” את אותן הזכויות להם זכאים בני-זוג שנישאו כדין (כך בחוק הירושה, חוק הגנת הדייר, ועוד).

לאחרונה פסק בית-המשפט העליון, כי סעיף 78 לפקודת הנזיקין, המקנה פיצויים, בין היתר, לבן-זוגו של אדם שנפטר כתוצאה מעוולה, חל אף על הידועה בציבור של אותו אדם, שהיתה בת-זוגו (ע”א 2000/97 לינדורן נ’ קרנית-קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים, תקדין-עליון  (4) 9984).
(יחד עם זאת, בעניינים שונים אשר נדונו בעבר בערכאות לא הוכרה הידועה בציבור כ”בת-זוג” במקומות בהם לא נכללה במפורש בחקיקה).

תיקון פקודת הנזיקין כמוצע ייתן מענה למציאות החברתית הקיימת, וייתן ביטוי לזכויות האדם אשר קיבלו תוקף חוקתי בחוקי היסוד. שכן, כפי שאמר פרופ’ אנגלרד בספרו “פיצויים לנפגעי תאונות דרכים” (התשנ”ו -1996 ): “זכות הפיצויים הבסיסית של אדם, הנפגע על-ידי מעשה עוולה, היא זכות חוקתית העולה מן ההגנה
על חייו, על גופו ועל קניינו…”.

לפיכך, שלילת פיצויים מבן-זוגו של הנפגע, רק משום שלא היה נשוי לו, תהווה פגיעה בזכות החוקתית של בן הזוג. יצוין, כי תיקון פקודת הנזיקין כמוצע יהווה אף פתרון לידועות בציבור התובעות מכוח חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל”ה -1975 , כאשר בן-זוגן מת בתאונת דרכים. זאת משום שהוראות סעיף 4 לאותו חוק מחילות את סעיף 78 לפקודת הנזיקין גם במקרה זה.

התיקון המוצע ימנע אי-בהירויות בעתיד, ויתאים את החקיקה למציאות החברתית הקיימת.

הועבר לח”כ יהודית נאות.

פורסם בקטגוריות: הצעות חוק, חקיקה ובג"ץ, עדכונים וחדשותתגיות: , , , , , השאר תגובה

פרסם תגובה

שדות חובה מסומנים ב *

*
*

מותר להעזר בסימני HTML הבאים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

מרקטיזם - פרסום בגוגל / פרסום באאוטבריין