חוק העובדים הזרים (הענקת תושבות קבע)

1.  מטרות החוק

חוק זה מטרתו להקנות מעמד של תושב קבע לאדם אשר התקיימו בו כל התנאים הבאים:

(א)
1. הגיע לארץ במטרה לעבוד בה ולהתפרנס.

2. עבד בארץ במשך 5 שנים רצופות לפחות ומרכז חייו וכלכלתו הינם בארץ.

3. התחייב מרגע קבלת מעמד של תושב קבע ואילך כי מרכז חייו ימשיך להיות בארץ ופרנסת משפחתו החיה עמו תהא עליו.

4. נולד לו ילד בארץ במהלך תקופת שהייתו כאמור בסעיף קטן (2)  והם חיים יחדיו כמשפחה לכל דבר וענין.

(ב)
אדם אשר התקיימו בו התנאים האמורים בסעיף קטן (א) וקיבל מעמד של תושב קבע אף בן/בת זוגו וילדיו יהיו

2.  שמירת דינים

הוראות חוק זה לא יגרעו מהוראות כל דין אחר.

3.  ביצוע ותקנות

שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

דברי הסבר:

סעיף 1 מטרת החוק:

נכון למועד הכנת הצעת חוק זו שוהה בארץ ציבור רחב של כ-250,000 עובדים זרים אשר הלכה למעשה אין עליהם כל פיקוח שהוא. מקרב עובדים אלו קיימת אוכלוסיה שלמה של עובדים השוהים בארץ משך שנים ארוכות יוצרים קשרים חברתיים-קהילתיים תוך הקמת מוסדות קהילתיים המשרתים את צרכיהם, מקימים משפחות ומולידים ילדים אשר למעשה נולדו בארץ גדלים בארץ ו”שפת אמם” היא השפה העברית.

אוכלוסיה זו הגדלה כל העת (בין אם על ידי התרבות טבעית ובין אם על ידי הגירה בלתי מבוקרת של עובדים זרים אל תוך המדינה) חיה בשולי החברה הישראלית כאשר אין למעשה כל מדיניות ברורה מצד ממשלות ישראל אשר בוחרות להתעלם מהתופעה החברתית אשר מונה כיום כרבע מליון איש.

הצעת חוק זו מוגשת מתוך תפישה כי המצב כיום אינו מאפשר עוד לחברה הישראלית, הן מהבחינה המוסרית והן מהבחינה החברתית להמשיך ולהתעלם מציבור זה ההולך ומתרבה שכן התעלמות מהמצב רק מחריפה את הבעיות החברתיות והמוסריות שכן בפועל נמצאת כיום אוכלוסיה שלמה אשר מרכז חייה במדינה – מחוץ לחוק, בתנאי מחיה ותברואה גרועים ביותר, ללא שירותי בריאות, חינוך וזכויות יסוד בבסיסיות.

מטרת חוק זה הינה להכיר ולאפשר לכל אותם העובדים הזרים לרבות בני זוגם וילדיהם, אשר הקימו משפחה בישראל, עובדים ומתפרנסים בה במשך תקופה של לפחות 5 שנים ואשר למעשה מרכז חייהם הינו בארץ – לחיות כתושבי קבע בעלי מעמד חוקי והכל מתוך הכרה כי אנשים אלו החיים כאן מזה שנים ממילא רואים את מרכז חייהם ועתידם במדינת ישראל וכי אין כלל בדעתם לעזבה.

מעבר להענקת מעמד “חוקי” לכל אותם בעלי משפחות החיים ומנהלים כאן חיים מלאים תוכל המדינה על ידי הענקת מעמד חוקי לקבל מידע אמין לגבי מספרם של אלו, לגבי היקף התופעה ותתאפשר ביקורת של ממש לענין הצורך להמשיך “ולייבא” כח עבודה נוסף מחו”ל.

ההצעה נמסרה לח”כ יורי שטרן יו”ר ועדת הכנסת לעובדים זרים.

פורסם בקטגוריות: עדכונים וחדשותתגיות: , , השאר תגובה

פרסם תגובה

שדות חובה מסומנים ב *

*
*

מותר להעזר בסימני HTML הבאים: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

מרקטיזם - פרסום בגוגל / פרסום באאוטבריין